Εκτύπωση

Κοιν.Σ.Επ. ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

 

 

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης έχει σχεδιαστεί η σύσταση των παρακάτω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

  • Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής και συσκευασίας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων.
  • Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση εξειδικευμένων αγροτικών εργασιών.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δραστηριοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Μια (1) Κοινωνική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γυναικών στον Πολιτισμό.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παντεχνιτών και
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με δραστηριότητα την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού και συσκευών