Εκτύπωση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠύλοςΠεριοχή της παρέμβασης έχει προσδιοριστεί η περιοχή του Δήμου  Πύλου - Νέστορος.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, τα οποία έχουν ενταθεί με την κρίση που μαστίζει τη χώρα, εντοπίζονται στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της περιοχής, την απουσία κεντρικής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των κοινωνικά αδύναμων ομάδων στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, το χαμηλό επίπεδο τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και προωθητικών δραστηριοτήτων για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την ανεπαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση σε όλους τους τομείς παραγωγής, την έλλειψη ενιαίου και ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος με συμμετοχή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την άνιση χωροταξική τουριστική ανάπτυξη και κατανομή των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών, τη χαμηλή πληρότητα, την έντονη εποχικότητα και την απουσία δράσεων εναλλακτικού τουρισμού.

Ωστόσο, η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες που εστιάζονται στη γεωγραφική - στρατηγική θέση της, Πύλοςτην πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, την τεχνογνωσία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και τη διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήματος, τη σημαντική τουριστική κίνηση και τις απεριόριστες δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού όλο τον χρόνο, τη συμβολή της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα της ελαιοκαλλιέργειας στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής.