Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

 

 

 

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή του Δήμου Πύλου - Νέστορος και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» η οποία αποτελείται από 11 φορείς, με Συντονιστή φορέα την Ομάδα Παραγωγών «Ο Νηλέας» και εταίρους το Δήμο Πύλου - Νέστορος, το Σύλλογο Γυναικών Δήμου Χιλιοχωρίων, τον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κορώνης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεθώνης, το Σύλλογο Γυναικών Δήμου Παπαφλέσσα, το Costa Navarino, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος, την Asset Τεχνολογική, το ΚΕΚ Honesty και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την προώθησή τους στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο τριτογενής τομέας (τουρισμός, πράσινα επαγγέλματα, εστίαση, εμπόριο και υπηρεσίες, κλπ) και ο πρωτογενής τομέας (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών κοινών συμφερόντων, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, κλπ).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας / εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.