Εκτύπωση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Επωνυμία

Επωνυμία Αναπτυξιακής Σύμπραξης στα Ελληνικά: «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ»
Επωνυμία Αναπτυξιακής Σύμπραξης στα Αγγλικά: «PALAIPYLOS»

Τίτλος Πράξης

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου - Νέστορος

Νομική Μορφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και είναι δικαιούχος της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου - Νέστορος» στα πλαίσια των  «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες».

Η οργάνωση και η λειτουργία της ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) .

Κοινωνική Οικονομία