• Δικαιούχοι των πράξεων στο πλαίσιο των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).

   

 • Το σύνολο των ωφελουμένων είναι 220 εκ των οποίων 100 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση, 90 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής και 30 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

   

 •  

   

   

  Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων
  Δήμου Πύλου - Νέστορος» θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο

   

   

   

   

ΝΕΑ

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

  «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

  Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Ακτή Ταΰγετος στην Καλαμάτα, η ΟΕΣΠ&ΝΔΕ και η Asset Τεχνολογική, στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ», πραγματοποίησαν εκδήλωση για την ενημέρωση και την προώθηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος».

  Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της ΟΕΣΠ&ΝΔΕ και της Asset Τεχνολογική αλλά και φορείς από το Νομό Μεσσηνίας και ειδικότερα από τον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

  Ο Πρόεδρος της ΟΕΣΠ&ΝΔΕ κ. Ηλίας Παυλίδης, αφού χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε το έργο της Σύμπραξης και τις δράσεις του προγράμματος, με εκτενή αναφορά στη δράση 3 «Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς» στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η δικτύωση και η προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας της Δομής One Stop Shop με τοπικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης. Επεσήμανε δε, ότι στόχο της δικτύωσης αποτελεί η ενεργοποίηση φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τα επιμέρους σχέδια και για την τοπική κοινωνία και θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη τοπικών Συμφώνων Συνεργασίας για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.

  Ο Πρόεδρος της Asset Τεχνολογική κ. Γεώργιος Κουκλάκης, φρόντισε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τους στόχους του παρόντος Σχεδίου και τους βασικούς άξονες δράσης του, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, προέβαλε τις απορρέουσες από την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου θετικές συνέπειες στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

  Οι εκπρόσωποι των παρευρισκόμενων φορέων συμφώνησαν σε μια ουσιαστική και συστηματική συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» και δήλωσαν ότι θα φέρουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων τους το θέμα της σύναψης Συμφώνων Συνεργασίας διά την επίτευξη των στόχων.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3 «Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς Φορείς» και η Asset Τεχνολογική στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 14 «Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση»

  σας προσκαλούν στην

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

  με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση Φορέων του Δήμου Πύλου-Νέστορος

  Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ RESORT στην Καλαμάτα.

  Κατεβάστε την Πρόσκληση

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  H Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ

  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

  «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος»

  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  τους/τις ωφελουμένους/ες να συμμετέχουν στην Επιμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί ως συμπληρωματική και ενισχυτική δράση της κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών τους προσόντων. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 6 € μικτά ανά ώρα επιμόρφωσης. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα Τ1. 27630 31752 και Τ2. 27210 94337.

  Κατεβάστε την Πρόσκληση

 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που συμμετέχουν σε έργα ΤοπΣΑ-ΤοπΕΚΟ

  Ξεκινά στις 24 Ιουλίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.

  Το  Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8  «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.

  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

  Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

  Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη τους ως εργαζόμενους.

  Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

  Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

  Read more...
 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:  «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος» ανακοινώνει την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 18/6/2014 έως 1/7/2014.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

  Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για τους Ωφελούμενους

www.alfavita.gr  Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο 

www.kariera.gr  Career Builder Greece

www.skywalker.gr  Εργασία στην Ελλάδα

www.proson.gr  Εύρεση Εργασίας στην Ελλάδα

www.mycarriera.gr  Αναζήτηση Απασχόλησης στην Ελλάδα

www.proslipsis.gr  Ευκαιρίες στην Απασχόληση

www.anergoi.gr  Παράθυρο στο Μέλλον

www.diktuo-ergasias.gr  Βρες τη δικιά σου Εργασία

www.gr.indeed.com  Ένα κλίκ. Όλες οι Θέσεις Εργασίας

www.asep.gr  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

www.oaed.gr Οργανισμός Απασχ. Εργατικού Δυναμικού

Widgetkit Spotlight

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Η σύσταση και η λειτουργία τους ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχοι των πράξεων στο πλαίσιο των  «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.
Αντικείμενο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.
Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.